Uzorak politike ljudskih resursa i procedura

Koristite ove primere HR politike i procedure za upravljanje zaposlenima

Tražite uzorke politike? Da li vam trebaju kontrolni listovi za uzorke, procedure, obrasci i primeri ljudskih resursa i poslovnih alata da biste upravljali radnim mestima za stvaranje uspešnih zaposlenih? Ovi uzorci su obezbeđeni za ličnu upotrebu na vašem radnom mestu, a ne za profesionalne publikacije.

Ove uzorke možete prilagoditi potrebama vaše organizacije. Korisno je imati politiku uzorka kada ste spremni da kreirate svoje.

Iako svaka organizacija ima različite potrebe, različite prioritete i različite smernice koje treba da usmere ponašanje zaposlenih, ovi uzorci daju vam osnovu na kojoj možete da pravite smernice za svoju organizaciju.

Pogledajte kako biste videli preporučene uzorne politike koje ne ističu duh zaposlenog i kradu njihov život i privatno vrijeme. Ove politike, procedure i kontrolni listovi uspješno prepoznaju granicu između pružanja odgovarajućih smjernica za odgovarajuće ponašanje na poslu i izvlačenja linije između onog i zaposlenog van života.

Kontaktirajte TheBalance.com da se raspituje o upotrebi uzoraka za objavljivanje ili bilo koju drugu upotrebu. Treba li HR rečnik? Pogledajte Pojam izraza ljudskih resursa. Definisani uslovi daju definiciju i mnogo više o tome kako možete implementirati definisani koncept unutar svoje organizacije.

Uzorak politike ljudskih resursa, kontrolnih lista, obrasaca i procedura

Politike: A

Politike: B

Politike: C

Politike: D

Politike: E

Politike: F

Politike: G

Politike: H

Politike: Ja

Politike: J - K

Politike: L - M

Politike: N

Politike: O

Politike: P - Q

Politike: R

Politike: S

Politike: T

Politike: U - V

Politike: W - Z

Odricanje od odgovornosti: Imajte na umu da pružene informacije, dok su autoritativne, nisu garantovane za tačnost i zakonitost. Sajt čitava svuda u svijetu, a zakoni i propisi o zapošljavanju variraju od države do države i zemlje u zemlju. Molimo da potražite pravnu pomoć ili pomoć od državnih, saveznih ili međunarodnih vladinih resursa, kako biste bili sigurni da je vaše pravno tumačenje i odluke ispravne za vašu lokaciju. Ove informacije su za vodiče, ideje i pomoć.