Uzorak asistent za kadrovske poslove Opis posla

Asistent za ljudske resurse Opšti opis posla sa osnovnim zadacima

Pozicija Opis:

Asistent za kadrove pomaže u administraciji svakodnevnih operacija kadrovskih funkcija i dužnosti. Asistent HR vrši nadležnosti u nekim ili svim sljedećim funkcionalnim oblastima: razvoj departmana, HRIS, odnosi sa zaposlenicima, obuka i razvoj, beneficije, nadoknada, razvoj organizacije, izvršna administracija i zapošljavanje.

Pomoćnik za ljudske resurse ima delimičnu odgovornost za ove oblasti:

Pomoćnik za ljudske resurse doprinosi ostvarivanju ljudskih resursa i ciljeva koji će obezbediti kulturu visokih performansi usmerenih ka zaposlenju, koja naglašava osnaživanje, kvalitet, produktivnost i standarde, postizanje ciljeva i zapošljavanje i stalni razvoj superiorne radne snage.

Pomoćnik za ljudske resurse pomaže u implementaciji usluga, politika i programa kroz osoblje HR. Pomoćnik za ljudske resurse takođe izvještava direktoru za ljudske resurse koji pomoćnik pomaže u ispunjavanju njihovih odgovornosti. Pomoćnik za ljudske resurse takođe pomaže rukovodiocima preduzeća u HR pitanjima.

Primarni ciljevi:

Ovde su naglašene ključne oblasti za koje je odgovoran tipičan HR pomoćnik, kao i specifičniji zadaci u svakoj oblasti odgovornosti.

Razvoj Službe za ljudske resurse

Informacioni sistemi za ljudske resurse (HRIS)

Uprava za nadoknade

Obuka i razvoj

Zapošljavanje

Odnosi s zaposlenima

Kompenzacija

Razvoj organizacije

Izvršna uprava

Dodatno

Da bi uspešno obavio posao pomoćnika ljudskih resursa, pojedinac mora biti u stanju da izvrši svaku bitnu odgovornost na zadovoljavajući način. Ovi zahtevi su reprezentativni, ali ne i sveobuhvatni, znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za kompaniju Human Resources Assistant.

Zahtevi za pomoćnika za ljudske resurse

Može se napraviti razuman smještaj kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo da obavljaju ove osnovne funkcije.

Fizičke potrebe pomoćnika HR pomoćnika

Ovi fizički zahtevi predstavljaju fizičke uslove koji su neophodni da zaposleni uspješno obavljaju osnovne funkcije pomoćnika kadrova. Može se napraviti razumni smještaj kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo obavljanje opisanih osnovnih funkcija posla pomoćnika kadrova.

Prilikom obavljanja zadataka kadrovskog kadra zaposleni mora da razgovara i čuje. Od zaposlenog je često potrebno da sedi i koristi ruke i prste, da rukuje ili oseća i manipuliše tastere na tastaturi.

Od zaposlenika se povremeno zahteva da stoji, šeta, dohvati rukama i rukama, da se penje ili balansira, i da se spusti, kleči, zakoči ili puzi.

Vizija sposobnosti za ovaj posao uključuju blisku viziju.

Radno okruženje za posao pomoćnika HR-a

Prilikom obavljanja odgovornosti pomoćnika kadrovskih službi, ove karakteristike radnog okruženja predstavljaju okruženje koje će se sresti pomoćnik kadrova. Može se napraviti razuman smještaj kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo da obavljaju osnovne funkcije pomoćnika kadrova.

Prilikom obavljanja dužnosti ovog posla, radnik je povremeno izložen pokretnim mehaničkim delovima i vozilima. Nivo buke u radnom okruženju je obično tih i umjeren.

Zaključak

Ovaj opis posla ima za cilj da prenese informacije od suštinskog značaja za razumevanje opsega položaja pomoćnika kadrova i nije namera da bude iscrpna lista vještina, napora, dužnosti, odgovornosti ili uslova rada vezanih za tu poziciju.

Obrazovanje i iskustvo

Odricanje od odgovornosti: Imajte na umu da pružene informacije, dok su autoritativne, nisu garantovane za tačnost i zakonitost. Sajt čitava svuda u svijetu, a zakoni i propisi o zapošljavanju variraju od države do države i zemlje u zemlju.

Molimo da potražite pravnu pomoć ili pomoć od državnih, saveznih ili međunarodnih vladinih resursa, kako biste bili sigurni da je vaše pravno tumačenje i odluke ispravne za vašu lokaciju. Ove informacije su za vodiče, ideje i pomoć.

Želite više informacija o opisima poslova ?