Upravljanje performansama: Obrazac plana razvoja uzorka

Koristite ovaj obrazac uzorka da biste vodili razvoj vlastitog

Poslodavci koriste razne oblike za razvoj performansi. Ragsac

Ime zaposlenika:

Pozicija:

Odeljenje:

Razlog za vrednovanje: kvartalno / drugo? __________________________

Opis posla:

Ciljevi performansi:

Navedite najvažnije ciljeve radnog učinka zaposlenog za četvrtinu.

Specifični ciljevi / ciljevi / alati potrebni za cilj / završetak






Dodatni alati ili obuka:



Diskusija i mjerenje:



Lični i profesionalni razvojni ciljevi:

Navedite najvažnije lične i profesionalne razvojne ciljeve zaposlenog za četvrtinu.

Specifični cilj / Kako ćemo znati da se to postiže? / Alati potrebni za cilj / završetak datuma






Dodatni alati ili obuka:



Diskusija i mjerenje:



Komentari zaposlenih:




Sugestije zaposlenih za supervizora ili službenog razvoja:

Datum sastanka sledećeg sastanka: (Raspored kvartalno.)



Potpis zaposlenog:

Datum:

Potpis supervizora:

Datum: