Pitanja, odgovori i savjeti za intervju za posao

Kako odgovoriti na najčešće postavljena pitanja za intervju

Da li imate intervju za posao? Da li ste spremni? Najbolji način da se pripremite za intervju je da odvojite vreme da biste pregledali najčešća pitanja za intervju koji će vam najverovatnije biti postavljeni. Znajući šta ćete reći može eliminisati puno stresa intervjua .

Ne morate da zapamtite odgovor, ali uzmite vremena da razmotrite kako ćete odgovoriti. Što više priprema, veći će se osećaj tokom intervjua za posao.

Kada niste sigurni šta očekivati ​​tokom intervjua, takođe pregledajte ovo osvježavanje o tome kako rade intervjui za posao i savjete o tome kako se pripremiti za anketu o radu .

Pitanja za intervju sa poslodavcima i najbolji odgovori

Pregledajte primere najboljih odgovora za najčešće postavljena pitanja intervjua u nekoliko različitih kategorija i savete o tome kako odgovoriti. Ne morate da zapamtite svoje odgovore, ali imajte ideju kako ćete odgovoriti na pitanja intervjua koje možete očekivati.

Najčešća pitanja za intervju

Ovo su top 10 najčešće postavljana pitanja za intervjue , sa primerima najboljih odgovora. Takođe pregledajte pitanja vezana za konkretna pitanja za različite pozicije kako biste dobili ideje za fokusiranje sopstvenih intervjuisanih odgovora.

Intervju Pitanja o tebi

Intervjueri će postavljati pitanja o vama kako biste stekli uvid u vašu ličnost, i da utvrdite da li ste odgovarajući za posao i za kompaniju.

Ovo su otvorena pitanja koja će vam pružiti priliku da pokažete poslodavcu da ste dobro kvalifikovani za tu poziciju.

Pitanja o ostavljanju posla

Poslodavci skoro uvek pitaju zašto ste otišli ili napuštali svoj posao. Budite spremni sa objašnjenjem zašto se krećete. Uverite se da će se razlozi koje dati odgovarati onome što mimo poslodavca govore o vama ako su kontaktirani za referencu.

Intervju pitanja o platama

Neka od najtežih pitanja za odgovor na intervju za posao su kompenzacija. Evo šta će vam biti postavljeno i primeri najboljih odgovora. Pitanja o platama mogu biti nezgodna za odgovor, a na nekim lokacijama poslodavcima nije dozvoljeno da pitaju o vašoj istoriji plate.

Pitanja o kvalifikacijama

Najvažnija stvar za ispitivanje je da li ste kvalifikovani za posao. Evo šta će tražiti da saznaju. Kada odgovorite, budite specifični. Podijelite svoje veštine koje odgovaraju zahtevima posla, tako da možete pokazati intervjueru da ste dobro kvalifikovani.

Pitanja o učincima posla

Kako ste izvodili u prethodnim ulogama, možete navesti kako ćete se izvoditi na poslu za koji prijavljujete. Budite spremni odgovoriti na pitanja o tome šta ste dobro radili - a šta niste. Kao i kod pitanja o kvalifikacijama, obavezno povežite svoj rad sa zahtevima poslodavca. Budite pažljivi kako da odgovorite na negativna pitanja. Možete odgovoriti na pozitivan način, čak i kada govorite o problematičnoj situaciji.

Intervju pitanja o vašoj istoriji rada

Da li je vaša istorija rada stabilna, da li vas je pripremila za posao na koji intervjuirate, a da li imate nejasnoće u vašoj istoriji zapošljavanja o kojoj bi kompanija trebala biti zabrinuta? Ako ne, pripremite se da odgovorite na pitanja o tome šta ste radili kada niste bili u radnoj snazi. Takođe budite spremni da razgovarate o vašim dostignućima i putanji karijere ste do sada. Evo vas o čemu ćete pitati .

Pitanja o menadžmentu i timskom radu

Da li ste timski igrač? Da li dobro radite sa drugima? Da li radije radite u usamljenoj sredini ili u sklopu tima? Vaš radni stil i način na koji se slažete sa drugima, uključujući saradnike, menadžere i kupce ili klijente je važan za sve poslodavce. Evo nekih pitanja koja poslodavci pitaju o tome kako se nastaviti na poslu.

Pitanja o tome zašto bi trebali biti angažovani

Zašto biste se angažovali nad drugim aplikantima? Šta vas čini najboljim kandidatom za posao? Evo kada ćete imati priliku da navedete slučaj za dobijanje ponude za posao i šansu da se prodaješ samom intervjueru .

Intervju pitanja o novom poslu i kompaniji

Šta znate o kompaniji, zašto želite posao, a šta biste učinili ako bi ste bili angažovani, samo su neka od pitanja o kojoj ćete biti postavljeni o položaju i poslodavcu. Odložite vrijeme da istražite poslodavca pre intervjua, tako da možete postavljati informativna pitanja o poslu i kompaniji.

Intervju Pitanja o budućnosti

Da li ćete se zadržati ako ste unajmljeni nešto što većina poslodavaca želi da zna. Sva ova pitanja će vam pokazati interes za postizanje obaveze.

Konačno pitanje

Posljednje pitanje koje ćete najverovatnije postaviti je da li imate neka pitanja. Evo kako da odgovorite.

Više o intervjuima za posao

Pitanja interakcija ponašanja
Pored toga što budete spremni odgovoriti na ova standardna pitanja, pripremite se za pitanja vezana za ponašanje. Ovo se zasniva na pretpostavci da je prošle performanse kandidata najbolji prediktor budućih performansi. Morate biti spremni da pružite detaljne odgovore uključujući i konkretne primjere vašeg radnog iskustva.

Pitanja intervjua Poslodavci ne trebaju pitati
Postoje pitanja vezana za intervjue, koja su tipično poznata kao pitanja nezakonitog saslušanja, koje poslodavci ne bi trebali pitati tokom razgovora o radu. Evo pitanja koja ne treba postavljati tokom razgovora o radu i kako najbolje odgovoriti.

Pitanja za intervju sa telefonskim poslom
Imate telefonski intervju na dnevnom redu? Evo česta pitanja koja su postavljena tokom telefonskog razgovora, plus saveti o tome kako najbolje odgovoriti, pa se možete prebaciti na sledeću fazu procesa intervjua.

Intervju Pitanja Pitajte
Posljednje pitanje o poslaničkom intervjuu možete pitati: "Šta mogu da vam odgovorim?" Da li imate pitanje ili intervju za svoje razgovore. Vi jednostavno ne pokušavate da dobijete ovaj posao - vi takođe intervjuišete poslodavca da procenite da li je ova kompanija i pozicija pogodna za vas.