Šta vam usluga za kupce znači? Najbolji odgovori

Ako se prijavljujete za maloprodaju, usluge klijenata ili bilo koju drugu poziciju u kojoj imate lični kontakt sa potrošačima, vaš sagovornik će biti zainteresovan da sazna kako biste interaktivni i pružili im pomoć. Tipično pitanje intervjua za posao za ovu vrstu fokusa usmerenih ka kupcima je "Šta je dobra usluga za kupce?" Srodno pitanje je "Šta vam usluga za kupce znači?"

Kako odgovoriti na pitanja o dobrom korisničkom servisu

Anketar želi da zna šta smatrate kvalitetnim korisničkim servisom, kakva vam je dobra usluga za kupce, i kako biste bili spremni da je pružite kupcima.

U vašem odgovoru, budite spremni da date konkretne primere dobre klijentske usluge, bilo iz radnog iskustva ili iz vaših ličnih iskustava kao potrošača. Neki elementi usluga klijenta koje želite da naglasite u vašem odgovoru su:

Primjeri najboljih odgovora

Možete odgovoriti na ovo pitanje na dva načina.

Ako ste novi na terenu, može biti efikasan da koristite primjer vremena kada je neko učinio utjecaj na vas kroz svoje izvrsne veštine korisničkih usluga . Svi smo imali iskustva dobre, ali i loše usluge za kupce. Naravno, ako ste radili u uslužnoj industriji, najbolje je da prikažete lično vreme kada ste mogli pružiti usluge iznad i izvan onoga što očekuje kupac.

Evo izbora uzornih odgovora koje možete prilagoditi vlastitoj upotrebi kako biste odgovorili na pitanja o dobrom korisničkom servisu.

Pored toga, trebalo bi da pregledate najčešća pitanja koja ćete verovatno dobiti tokom intervjua za maloprodajnu poziciju, tako da možete imati ideju kako da odgovorite. Trebalo bi da otkrijete deset interpersonalnih veština koje čine ljude na položajima za korisnike. Pregledajte više zajedničkih pitanja o intervjuu za maloprodaju i usluge klijenata i odgovore na uzorke. Na kraju, trebali biste znati najčešća pitanja koja će vam biti postavljena prilikom intervjua, kako pripremiti odgovore na pitanja za intervjue, zajedno sa uzornim odgovorima na ova tipična pitanja intervjua za posao.