Pitajte Suzan Pitanja i Odgovori

Lista ljudskih resursa, pitanja vezana za menadžment i rad i pitanja i odgovori

Da li imate pitanja o ljudskim resursima, menadžmentu ili radu uopšte? Redovno odgovaram odabranim pitanjima od strane čitalaca. Ovde sam konsolidovao moja pitanja čitaoca iz prošlosti, tako da svi čitaoci mogu imati koristi od odgovora koji mogu odgovarati i pitanjima koja imate.

Imajte na umu da zbog količine e-pošte koju primam, ne mogu lično odgovoriti na sva pitanja. Trudim se u raspoloživom vremenu.

Sledi lista pitanja i odgovora koje sam objavio, do danas, po temama.

O HR Pitanjima

Karijera u HR pitanjima

Pitanja za kompenzaciju

Pitanja karijere zaposlenih

Disciplina zaposlenih Srodna pitanja

Pitanja upravljanja zaposlenima

Pitanja vezana za zaposlene

Srodna pitanja vezana za zapošljavanje i odabir

Pitanja međuljudskih odnosa

Pitanja za intervju

Pitanja kandidata za posao

Izvođenje vaših pitanja u vezi sa HR poslom

Zapošljavanje srodnih pitanja

Pitanja za obuku, razvoj i procjenu

Pitanja o radnom mjestu

Kako postaviti pitanje

Možete saznati sve o tome kako podnošenje pitanja radi na upitu Susan Introduction . Da biste poslali pitanje, molimo Vas da uključite Ask Susan u vašu temu, kako bih mogao lako identifikovati pitanja čitaoca. Kliknite ovde da mi pošaljete svoje pitanje.

Odricanje od odgovornosti:

Susan Heathfield ulaže sve napore da ponudi tačne, uobičajene, etičke savjete za upravljanje ljudskim resursima, poslodavce i radno mesto na vebsajtu i povezuje sa ove web stranice, ali ona nije advokat i sadržaj na stranici, dok autoritativan, nije zagarantovan za tačnost i zakonitost i ne može se tumačiti kao pravni savjet.

Stranica ima širom svijeta publiku i zakoni i propisi o zapošljavanju različiti od države do države i zemlje u zemlju, tako da lokacija ne može biti definitivna za sve za svoje radno mjesto. U slučaju sumnje, uvek traži pravnog zastupnika ili pomoć od državnih, saveznih ili međunarodnih vladinih resursa, kako bi se utvrdilo vaše pravno tumačenje i odluke bile tačne. Informacije na ovoj stranici su samo za vodiče, ideje i pomoć.