Saznajte kako Zappos zapošljava svoju kulturu preduzeća

Da li tražite informacije o tome kako svesno kreirati korporativnu kulturu koja će vam pomoći da ostvarite svoje poslovne ciljeve?

Zappos svesno stvara i unapređuje svoju korporativnu kulturu. Radno okruženje koje se pruža zaposlenima neće privući svaki tražilac posla i nije za svakog zaposlenog. Ali, ljudi koji odgovaraju korporativnoj kulturi uspevaju da rade za Zappos.

U intervjuu sa Rebecca Henry, bivšim direktorom za ljudske resurse za Zappos, izdvojeni su dva ključna faktora.

Kompanija svjesno odlučuje o tome na koja korporacijska kultura mora izgledati i svjesno potkrepljuje i podržava tu kulturu kroz sve sisteme ljudskih resursa i upravljanja.

Kompanija je svoju korporativnu kulturu definisala svojim deset osnovnih vrijednosti . Razvijeni su kadrovi i sistemi menadžmenta, opisi poslova zaposlenih, proces zapošljavanja , obuka na poslu i svakodnevno radno okruženje podsjećaju i ojačavaju ove vrijednosti sa zaposlenima, posjetiteljima, kupcima i partnerima:

Zappos svakodnevno preduzima konkretne akcije koje pojačavaju svoju kulturu zabavnog radnog mjesta koje je malo čudno.

Sa većinom zaposlenih u kolektivnom centru, ovo ima smisla. Uzmite ove ideje, gdje god je to moguće, i iskoristite ih za jačanje kulture na vašem radnom mestu.