Upravljanje promenama: namjera je treća faza u upravljanju promenama

Koristite faze upravljanja promenama da biste vodili svoje napore u upravljanju promjenama

U fazi intenziteta, agenti za promjenu teže alternativama i odlučuju o određenom toku akcije. Formulišu viziju organizacije.

Faza intenziteta završava se selekcijom pristupa za pomeranje organizacije kroz potrebne izmjene kao i opcije u strategijama upravljanja i promjenama promjena . Utvrđuju se i strategije koje će ostvariti pristup.

Do ove tačke, učinili ste pažljivo razmatranje problema sa kojima se vaša organizacija suočava.

Identifikovali ste potrebu za promjenama. I, razmotrili ste opcije koje imate za promenu.

Ako pratite preporučeni postupak do sada, procenili ste spremnost i spremnost zaposlenih u vašoj organizaciji da nastavite sa radom i potrebnim promenama.

Faza 3: Intencija

U fazi Intentions, agenti promjene moraju uraditi sve slijedeće da bi osigurali uspeh.

Pogledajte moje faze u upravljanju promenama .

Više u vezi sa upravljanjem promjenama