Izvršna podrška i liderstvo u upravljanju promenama

Liderstvo je ključno za upravljanje promenama

Uspješno upravljanje promjenama zahtijeva veliku posvećenost rukovodilaca i viših menadžera, bez obzira da li se promjena odvija na odjeljenju ili u potpunoj organizaciji.

Jedan nedavni ispitanik je rekao: "napor za promjenu ne može biti opciono za viši kadar. Oni moraju da vode ili izađu s puta. Novi sistem će na kraju morati da stane na svoje noge, ali svakom novom sistemu treba podrška i negovanje. "

Razmatrajući 18-mesečnu potpunu transformaciju organizacije sa višim rukovodiocem, on je rekao da je njegova najznačajnija greška, jer je vodio organizaciju u novom pravcu, bio njegov strpljivost s njegovim višim timom. Želeo je retrospektivno da je ranije u procesu promjene otpustio nekoliko članova koji su bili otporniji na promjene.

On je odlučio da zadržavanje ljudi koji su otporni na promjene na višim položajima ometali implementaciju svih ciljeva na koje su se međusobno složili i postavili. Rukovodioci igraju moćnu ulogu u organizacionom napretku - ili ne.

Prilikom prelaska iz tradicionalnog proizvodnog objekta i pristupa onom koji je naglasio osnaživanje, kvalitet i kontinuirano poboljšanje zaposlenih, on je potrošio znatno vrijeme i resurse u nastojanju da dovede nekoliko članova njegovog višeg tima.

Ono što očekujete od viših lidera tokom promjene

Viši lideri mogu učiniti sledeće da efikasno vode tokom uspešnih napora u upravljanju promenama.