Android i iOS Mobile Developer Skills

Mobilne veštine za razvijanje za rezimee, naslovna pisma i intervjue

Umberto Pantalone / iStock

Android i iOS mobilni programeri grade, testiraju i primenjuju aplikacije za mobilne uređaje. Pošto su mobilni uređaji poput pametnih telefona tako uobičajeni ovih dana, posao mobilnih developera je u velikoj meri potreban. Oni su među najkvalitetnijim tehnološkim poslovima.

Zahvaljujući promenljivom mobilnom ekosistemu, mnogi programeri aplikacija su samouki, mada mnogi imaju kurseve iz oblasti računarstva, a neki čak imaju magistarske ili doktorske studije na terenu.

Android i iOS mobilni programeri trebaju kombinaciju tvrdih vještina i mekih vještina . Pored tehnoloških veština , oni moraju biti jaki komunikatori i imati odlične analitičke vještine.

Ispod se nalaze informacije o vještinama za mobilne programere za radove, pokrivna pisma, aplikacije za posao i intervjue. Uključena je detaljna lista od pet najvažnijih vještina za mobilne programerje, kao i duži spisak još srodnih vještina.

Kako koristiti Liste veština

Možete koristiti ove spiskove veština tokom čitavog procesa traženja posla. Prvo, možete koristiti ove veštine u svojoj nastavi . U opisu vaše istorije rada, možda biste želeli da koristite neke od ovih ključnih reči.

Drugo, možete ih koristiti u svom dopisnom pismu . U telu vašeg pisma možete pomenuti jednu ili dve od ovih vještina i dati konkretan primjer vremena kada ste demonstrirali te veštine na poslu.

Na kraju, možete koristiti ove veštine reči u intervjuu.

Uverite se da imate bar jedan primer vremena kada ste demonstrirali svaku od pet najboljih veština navedenih ovde.

Naravno, svaki posao će zahtijevati različite vještine i iskustva, pa se pobrinite da pažljivo pročitate opis posla i fokusirate se na vještine koje je navedio poslodavac.

Takođe pogledajte naše druge spiskove veština koje su navedene po zadatku i vrstama veština.

Top 5 Veština za Android i iOS Mobile Developer

Analitičke vještine
Mobilni programeri moraju analizirati potrebe korisnika kako bi kreirali aplikacije koje korisnici žele koristiti. Mogućnost analize načina na koji ljudi koriste svoje mobilne uređaje je stoga ključna za uspešan mobilni programer.

Komunikacija
Mobilni programeri moraju biti u mogućnosti da komuniciraju i usmeno i pismeno. Možda će morati da daju uputstva članovima tima ili zaposlenima. Takođe, možda će trebati objasniti aplikaciju članovima ne-tehničkih članova tima. Ovo zahteva sposobnost da objasni tehničke koncepte na jasnom, lako razumljivom jeziku.

Kreativnost
Kao programer za mobilne uređaje, morate kreirati čist kôd kako biste kreirali aplikacije koje su korisne za korisnike. Programeri kreativno razmišljaju o tome kako korisnici ugrađuju svoje mobilne uređaje u svoje živote, a zatim kreiraju aplikacije koje im pomažu u obavljanju različitih zadataka. Ovaj posao ne uključuje samo tehnološke veštine, već i otvoreni um.

Rešavanje problema
Kao mobilni programer, veliki deo vašeg posla će biti rešavanje problema sa aplikacijama na Android i iOS platformama. Moraćete da prepoznate različite tehničke probleme i razumete kako da ih rešite.

Programski jezici
Poznavanje programskih jezika je neophodno za mobilnog programera. Apple iOS programeri generalno koriste Objective-C, a Android programeri obično koriste Java. Međutim, korisno je znati više programskih jezika. To će vas odvesti od drugih kandidata za posao.

Spisak Android i iOS Mobile Developer Veština

Evo spiska za razvijanje vještina za Android i iOS za resurse, naslovna pisma, aplikacije za posao i intervjue.

A - G

H - S

T - Z

Povezani primer : Android Developer Resume

Pročitajte više: Soft vs. Hard Skills | Kako uključiti ključne riječi u vašem nastavku | Lista ključnih riječi za rezimee i naslovnice | Veštine i sposobnosti | Spisak nastavnih veština