Šta tražiti od podnosioca zahteva za pitanja intervala

Odgovori na pitanja zajedničkog ispitivanja poslodavaca

Primeri intervjuisanih pitanja pomažu vam da otkrijete šta želite da pozovete kandidate za posao tokom procesa razgovora. Ovi odgovori na pitanja intervjua diskutuju o vrstama odgovora koje biste trebali tražiti od ovih kandidata, od lidera do zaposlenih na frontu.

Iako nema savršenih odgovora na pitanja za intervju, odgovori na pitanja intervjua pomažu u identifikovanju karakteristika dobrih odgovora. Oni će vam pomoći da identifikujete kandidate koji su najviše kvalifikovani za posao koji popunjavate.

Takođe će vam pomoći da identifikujete kandidate koji izgledaju dobro kulturno dobro za vašu organizaciju. Uvođenje korporativne kulture je veoma važno za produktivnost poslovanja, čak i za malu početnu kompaniju.

Odgovori podnosioca odgovora na pitanja vezana za intervjue variraju od načina koji su previše probačeni, a koji zvuči konzerviran prema prirodnom, nerazjašnjenom, osvežavajućem, otkrivajućem odgovoru koji tražite od ličnosti. Kako vi, kao poslodavac, tumačite ono što je kandidat rekao, pomoći će vam da odlučite o vašoj listi kandidata pre nego što date ponudu za posao.

 • 01 Podnosilac zahtjeva odgovara na pitanja vezana za intervju o kulturnom priljeku

  Da li zapošljavate zaposlene na osnovu vaše ocene njihovih odgovora na pitanja vezana za intervju? Ovi odgovori na pitanja intervjua će vam pomoći da shvatite da li osoba kojoj intervjuirate dobro će raditi u korporativnoj kulturi vaše organizacije.

  Ako ne procenite kandidatsku kulturnu opremu, nedostaje vam kritična prilika da se utvrdi da li će potencijalni zaposlenik uspješno raditi u vašoj kompaniji. Da bi zaposleni bio zaista uspješan, moraju se sastati sa članovima tima i biti u stanju da komuniciraju dobro sa drugim odjeljenjima,

  Koristite ove intervjue odgovore na pitanja o kulturološkoj sposobnosti kao smernice i polaznu tačku koja će vam pomoći da razumete i procenite sposobnost kandidata da budu timski igrači.

 • 02 Podnosilac zahteva odgovara na pitanja o upravljanju

  Pitanje intervjua koje postavljate, a pitanje intervjua odgovara isporučiocima kandidata, od presudnog su značaja za vašu procjenu znanja kandidata, iskustva i potencijalne kulturne sposobnosti unutar vaše organizacije.

  Angažovanje menadžera ili supervizora predstavlja poseban izazov zbog uticaja koji osoba ima u rukovodeću ulogu unutar vaše organizacije. Ako je slomljen na vrhu, ne možete popraviti dno. Bez obzira na to koliko su talentovani i naporni zaposleni vaši front-line zaposleni, oni će propasti ako njihov supervizor nedostaje odgovarajuće liderske sposobnosti.

  Ovi odgovori na pitanja intervjua će vam pomoći da identifikujete svoje najkvalificirane kandidate za dalje razmatranje.

 • 03 Podnosilac zahtjeva odgovara na pitanja u vezi sa motivacijom

  Motivacija se visoko pozicionira kao poželjna karakteristika ili atribut u zaposlenima koje unajmite. Vještina, obuka i talenat su besmisleni, osim ako zaposleni nije motivisan da stavlja te atribute u akciju. Dakle, postaje pitanje, kako prepoznate istinsku motivaciju tokom intervjua za posao?

  Pitanja za intervju koji postavljate će vam pomoći da identifikujete potencijalno motivisanog zaposlenog. Ovi intervjuisani odgovori o motivaciji će vam pružiti vrste odgovora koje želite od zaposlenog za koga možete računati na motivaciju na svom radnom mestu.

  Koristite odgovore na intervjue kako biste procijenili motivaciju kandidata i svoju sposobnost da doprinesete radnom okruženju u kojem će i drugi odabrati da budu motivisani.