The best time to apply for internship

Kada je najbolje vreme za prijavljivanje na stažiranje? Zavisi. Ako ste zainteresovani za stažiranje po kreditima, moraćete da provjerite rok za prijavu sa svojom školom. Konkurentno stažiranje sa formalnim procesom prijave će imati rokove koji su ranije u godini nego stažiranje u malu organizaciju ili onaj koji se uređujete.

Kada se prijaviti za stažiranje

Uopšteno govoreći, možete prijaviti još godinu dana na koledž za stažiranje.

Većina učenika završiće stažiranje tokom svojih juniorskih ili starijih godina kako bi povećale šanse za stažiranje koje dovodi do ponude za posao, ali sve je uobičajeno da studenti drže praksu tokom čitave trajanja svoje kolegijarske karijere kako bi Sticati iskustvo.

Mnogi stažiranja, posebno konkurentni, plaćeni programi sa velikim imenom preduzeća, zahtevaju da imate prethodnu praksu ili vannastavno iskustvo, tako da je važno da počnete ranije ako možete.

Kada se prijaviti za stažiranje za kredit

Studenti koji razmišljaju o stažiranju treba da provere rok koledža za prijavu ako su zainteresovani za dobijanje kredita za stažiranje . Većina fakulteta neće dodijeliti kredit nakon činjenice ako unapred ne prijavite za stažiranje. Budući da većina fakulteta neće osigurati određeni staž za studente, takođe ćete morati da se obratite poslodavcima mnogo prije semestra kada planirate da napravite stažiranje za polaganje položaja.

Kada se prijaviti za jesenje i prolećnu praksu

Ako poslodavac naznači da još nisu spremni da razmatraju aplikante, onda pitajte kada bi bio najraniji datum koji bi se mogao uzeti u obzir uzimajući u obzir visok nivo interesovanja za ovu priliku.

Lokalni slotovi za neplaćenu praksu često se popunjavaju na prvom dolaznom, prvom servisu, tako da će više mogućnosti biti dostupno ako se prijavite ranije.

Kada se prijaviti za plaćene letačke prakse

Konkurentna plaćena letnja praksa imaće rokove već krajem jeseni. Najčešći vremenski period za poslodavce koji će prijaviti kandidate za plaćene pripravnike biće u periodu od januara do marta. Mnogi fakulteti imaju dostupne resurse kako bi pomogli studentima koji će raditi na neplaćanom letnjem stažiranju. Provjerite sa kolegijumom kancelarije za karijeru za ove rokove tokom jeseni.

Primjena kasne za stažiranje

Ne brinite ako kašnjete u procesu jer mnogi stažisti, posebno neplaćeni, mogu se dogovoriti već mesec dana pre ljeta ili semestra na koji ciljate. Često, ovo će uključiti studente koji se upuštaju poslodavcima koji možda i nisu objavili priliku (budući da će se većina oglašavanih stažiranja popuniti u ovom trenutku) i ubediti ih da će biti vredni angažovanja kao pripravnik.

Umrežavanje sa alumnima, nastavnicima, trenerima, porodičnim kontaktima, komšijama i lokalnim profesionalcima takođe je odličan način za pronalaženje stažiranja. Ako vam je potrebno da ostvarite određeni prihod, možda ćete moći da organizujete raspored radnog vremena za svoje stažiranje i uparite ga sa plaćenim honorarnim poslom.

Jednom kada imate stažiranu praksu, budite sigurni da ćete napraviti plan kako ćete maksimalno iskoristiti to . Pored izgradnje vašeg nastavnog plana, stažiranje će vam pružiti dragoceno iskustvo na radnom mestu.