7 Osobine Poslodavci potražite u New Hires-u

Jedan od najvećih izazova sa kojim se suočavaju poslodavci je angažovanje odgovarajućeg talenta. Evo nekih osobina koje traže poslodavci kada su u pitanju pripravnici i ulazni talenat:

Jaka radna etika

Poslodavci žele zaposliti mlade ljude koji će raditi ono što trebaju da bi obavili posao. Oni ne žele zaposlene koji se žale na rad dugih sati kada su u roku za projekat. Oni žele ljude koji dolaze, rade sjajan posao, završavaju taj posao i znaju kada ga nazovu dan.

Pouzdan

Poslodavci žele zaposliti ljude na koje mogu računati. Oni žele da znaju da će onaj ko unajmiti biti dosledan, tačan i obaviti svoj posao.

Ostaje pozitivna kada je preplavljena

Svi imamo teške dane na poslu. Svi imamo dane u kojima se naši planovi menjaju i ne možemo završiti projekte za koje smo mislili da ćemo završiti. Poslodavci žele zaposliti ljude koji mogu ostati pozitivni kroz oluju. Negativan stav nije zdrav za ekipu ili za posao.

Fleksibilno

U mojoj kompaniji svi imaju svoj plan za taj dan, sve dok se ne promijeni. A onda svi moramo da budemo fleksibilni i prilagodljivi i da promenimo stvari. Važno je da poslodavci angažuju ljude koji su u stanju da budu fleksibilni i pomeraju prioritete.

Iskren

Poslodavci vrednuju zaposlene koji su iskreni. Zaposleni treba da izađu na put kako bi održali otvoreni dijalog sa svojim poslodavcima. Ukoliko dođe do nekih problema, uvek budite iskreni i pobrinite se da vaš poslodavac veruje.

Profesionalno

Na današnjem radnom mestu, važno je da svi u kompaniji razumeju razliku između šefa i najboljeg prijatelja. Mladi zaposleni moraju ostati profesionalni i ne bi trebali piti, poslije snimanja sati, Facebookinga ili flertovanja sa svojim nadređenima na poslu.

Resursno

Poslodavci žele da angažuju mlade ljude koji znaju kako biti izvanredni i skromni. Žele da angažuju ljude koji su orijentisani ka rešenju. Ovi zaposleni treba da se fokusiraju na rešenja, a ne na probleme.

  • 01 Profesionalizam

    Poslodavci vrednuju zaposlene koji pokazuju ponašanje koje je profesionalno u svakom trenutku.

  • 02 Lojalnost

    Poslodavci vrednuju zaposlene kojima mogu da veruju i cene svoju lojalnost kompaniji