Kako se rodne uloge menjaju u SAD

Izvještaj zaključuje da se rodne uloge konvergiraju među mladim Amerikancima

Rodne uloge se menjaju na poslu i kod kuće, prema istraživanju koje je urađeno u Institutu za porodice i rad još u martu 2009. godine. Mladi muškarci i žene izazivaju tradicionalne rodne uloge i očekuju da dele u plaćenom radu, djece, prema istraživanju benchmark od 3.500 Amerikanaca.

Konverzija rodnih uloga

Po prvi put u istoriji istraživanja pokazalo se da su žene mlađe od 29 godina jednako verovatne kao muškarci koji žele posao sa više odgovornosti.

Istraživanje je 1992. godine pokazalo da je 80 posto muškaraca mlađih od 29 godina tražilo posao sa više odgovornosti, nasuprot 72 posto mladih žena. Želja za više odgovornosti smanjila se za oba pola u istraživanju iz 1997. godine (61% za muškarce i 54% za žene), a zatim se povećala u 2002. na 66% za muškarce i 56% za žene.

U 2008. godini, mlade žene koje nisu želele više odgovornosti objasnile su zašto:

Materinstvo ne osjeća dim

Drugi trend koji su istraživači istakli bili su da su u istraživanju iz 2008. godine mlade majke tražile više odgovornosti za posao od svojih vršnjaka koji nisu imali djece.

Gledajući žene ispod 29 godina 1992. godine, 78 procenata žena bez djece nasuprot 60 posto majki traže više odgovornosti. To je okončano 2008. godine, sa samo 66 procenata žene bez djeteta i 69 posto mladih majki koje žele posao sa visokom odgovornošću.

"Upoređujući 1992. sa 2008. godinom, dva nova trenda su upečatljiva: među Millenialsima (ispod 29 godina), žene su jednako verovatne kao i muškarci koji žele posao sa većom odgovornošću", navodi se u izvještaju. "Danas ne postoji razlika između mladih žena sa ili bez dece u njihovoj želji da se preselimo na posao s više odgovornosti."

"Uzeta zajedno, ova dva trendova sugerišu da su milenijumske žene na sličnoj osnovi sa svojim muškim kolegama kada su u pitanju ambicije i očekivanja u karijeri", navodi se u izvještaju.

Muškarci i žene se slažu o rodnim ulogama

Takođe, po prvi put u istoriji istraživanja, u 2008. godini približno isti procenat muškaraca i žena veruje u tradicionalne rodne uloge.

Oko 42 odsto muškaraca i 39 odsto žena složilo se sa izjavom da je za svakoga bolje "ako muškarac zarađuje novac a žena se brine o kući i deci". To je manje od 74 odsto muškaraca i 52 odsto žena koje su podržale tradicionalne rodne uloge 1977. godine.

Primetili ste da je više muškaraca nego žena promenilo svoje mišljenje o rodnim ulogama između 1977. i 2008. godine. Muškarci u domaćinstvima sa dvostrukim zaradama najviše su promenili svoje stavove, sa samo 37 procenata koji su tradicionalno gledali u 2008. godini i 70 procenata u 1977. godini.

Starije generacije istorijski imaju više tradicionalnih stavova o polu od mladih. Ali izveštaj je zaključio da su članovi starijih generacija otvoreniji za netradicionalne rodne uloge nego u prošlosti. Za detalje pogledajte stranicu 11 izveštaja .

Više prihvatanja radnih majki

U 2008. godini, 73 posto zaposlenih reklo je da radne majke mogu imati dobar odnos sa svojom djecom kao mama koja boravi u kući.

To je porast od 58 procenata u 1977.

Među muškarcima, broj je bio 67 procenata u 2008. i 49 procenata u 1977. Za žene, 80 procenata u 2008. godini vjerovalo je da radne majke mogu imati jednako dobre odnose deteta, što je povećanje od 71 posto u 1977.

Ljudi koji su odrastali sa radnom majkom, verovatno će se snažno složiti da radne majke mogu imati i dobre odnose s djecom.

Ko radi?

Tokom 2008. godine, 56 procenata muškaraca reklo je da je barem polovina kuvanja, sa 34 procenata 1992. godine. Žene to vide malo drugačije, iako samo 25 procenata govori o tome da muškarci barem pola, porast od 15 procenata 1992. godine.

Što se tiče čišćenja kuća, postoji još veća razlika u percepciji o tome ko radi posao. 53 posto muškaraca reklo je da ih čini najmanje polovinom, sa 40 posto u 1992. godini. Međutim, samo 20 posto žena reklo je da im je supružnik najmanje pola, što je povećanje od 18 posto 1992. godine, a ne statistički značajna razlika.

"Očigledno je postati društveno prihvatljivije da muškarci budu i kažu da su uključeni u brigu o djeci, kuvanju i čišćenju u protekle tri decenije nego što je to bio slučaj u prošlosti", navodi se u izvještaju.

Rastući konflikt radnog života za muškarce

Kako očevi i muževi povećavaju svoje odgovornosti kod kuće, oni takođe imaju više poteškoća u radu i porodičnim obavezama.

U 2008. godini, 45 procenata muškaraca prijavilo je osećaj konflikta radnog veka, sa 34 procenata u 1997. godini. To se odnosi na 39 procenata žena koje su se sukobljale 2008. godine, sa 34 procenata u 1997. godini.

Očevi su najteže pogođeni, sa 59% tatica u domaćinstvima sa dvostrukim zaradama koja su prijavila konflikt radnog i porodičnog života, naspram 35% u 1977. godini. U porodicama sa jednim zaradom, 50% očeva je osjetilo sukob.

Gledajući majke, 45 posto je osjetilo sukob u 2008. godini, sa 41 posto u 1977.

Odlično je videti da se rodne uloge nastavljaju mijenjati, ali još uvijek ima puno posla koji bi trebao biti učinjen kako bismo poboljšali našu radnu mam kulturu.

Uredio Elizabeth McGrory