Istorija i uticaj YWCA na ženska prava

YWCA je bila pred ostatkom SAD u promovisanju građanskih prava

YWCA zagovara žene na mnogim nivoima na međunarodnom nivou iu SAD-u. YWCA nudi sigurno utočište za žene koje trpe nasilje u porodici, savjetovanje o krizi silovanja, pa čak i obuku za posao i savjetovanje u karijeri. YWCA takođe pomaže ženama sa brigom o deci, a naravno i programima za zdravlje i fitnes.

Organizacija Osnovne informacije

Ime: YWCA SAD (ranije zvano YWCA SAD)

Adresa veb lokacije: YWCA US

Kontakt informacije: YWCA USA -1015 18th Street, NW, Suite 1100 - Vašington, DC 20036. Email info@ywca.org. Telefon 202-467-0801; Fax: 202-467-0802.

Veličina organizacije (od 2008. godine): YWCA je globalna ženska organizacija sa više od 25 miliona članova u 122 zemlje. U Sjedinjenim Državama, YWCA ima oko 2,6 miliona članova u 300 lokalnih udruženja YWCA.

Origins and Date Founded: Young Women's Christian Association (YWCA) osnovana je 1855. godine u Londonu Emma Robarts i gospođa Arthur Kinnaird.

1858. godine pokret YWCA se prvi put pojavio u SAD kada su Njujork i Boston otvorili ženske rezidencije. Samo dve godine kasnije 1860. godine, YWCA je otvorila prvi pansion za učenike, nastavnike i radnike fabrike u Njujorku, pošto su se žene preselile sa farmi u gradove.

Misija: "Eliminisati rasizam i osnažiti žene".

Namena i usluge

Ako razmišljate o fitnesu i društvenom klubu kada čujete "YWCA", pretpostavljate pogrešnu sliku.

Udruženje mladih žena (YWCA) je najstarija i najveća multikulturalna ženska organizacija na svijetu.

YWCA se zalaže za žene i manjine na mnogim nivoima kako na međunarodnom tako iu SAD. YWCA nudi sigurne utočište za žene koje trpe nasilje u porodici, savjetovanje o krizi silovanja, pa čak i obuku za posao i savjetovanje o karijeri .

YWCA takođe pomaže ženama sa brigom o deci, a naravno i programima za zdravlje i fitnes.

Istorija i uticaj YWCA

U svojoj dugoj istoriji, YWCA je doprinela ženama na različite načine. YWCA je odigrala ključnu ulogu u mnogim glavnim pokretima u SAD u rasnim odnosima, predstavljanju radničkih sila i kroz razvoj i implementaciju programa osnaživanja za žene.

Počinje globalna kampanja YWCA

YWCA "Firsts"

Programi osnaživanja žena

Odnosi sa radnim i ženskim radnim odnosima

Odnosi rase i ravnopravnost žena