Kako rukujete kupcima ako se mašina za kardio prekida?

U maloprodajnom poslovanju, važno je da budete u stanju da razmišljate na nogama kada se pojavi problem. Prodavnice zavise od zadovoljstva kupaca za njihov uspeh. Kako se zaposleni povezuju sa kupcima u svakoj situaciji, dobrom i lošem, utiče na njihovu reputaciju. Postavljanjem pitanja za intervju Slomljena mašina za kreditne kartice, šta kažete kupcima? intervjuar može dobiti određeni uvid u to kako ćete rešiti problem.

Kako rukujete kupcima ako se mašina za kardio prekida?

Odgovor može zavisiti od toga šta je pojedinačna politika skladištenja, kao i vrsta mašine. Sa raznovrsnim tehnologijama prosipanja kartica na tržištu danas, neko znanje o tome kako rade može se uključiti u vaš odgovor. Neke prodavnice imaju mogućnost da uzimaju podatke o kreditnoj kartici i ručno ga ovlaste nakon što se mašina povuče. Drugi će od klijenata zatražiti da plate drugu mogućnost ili da budu strpljivi i čekaju da se mašina vrati na internet.

Trebali biste pripremiti odgovor koji ističe vašu zainteresovanost da potrošaču ponudite najizglednije iskustvo u kupovini, uprkos očiglednoj neugodnosti kartona koja je umanjila. Menadžer će želeti da zna da ste posvećeni popunjavanju prodaje dok se osiguravate da korisnik ostavlja osećaj da su njihove potrebe ispunjene.

Evo nekih ideja kako odgovoriti na pitanje: "Kako se bavite kupcima ako mašina pokvari karticu?"