Pitanja vezana za intervju sa mrežnim administratorom

Kada intervjuirate za poziciju mrežnog administratora, budite spremni odgovoriti na pitanja usmjerena na vašu tehničku ekspertizu, prethodno iskustvo i sistemske mogućnosti. Poslodavci moraju da vide da možete komunicirati tehničke zahteve i potrebe na način koji je jednostavan za razumevanje, ali takođe morate pokazati da imate tehničku kompetenciju koja je potrebna za dobro obavljanje posla. Na današnjem tržištu rada, od presudnog je značaja da projektantima projektujete da ste vi željeni kandidat.

Pitanja vezana za intervju sa mrežnim administratorom

Iako je malo verovatno da će vam biti postavljeno svako jedno od ovih pitanja, bolje je da imate pripremljen odgovor za svaku od njih nego da ga iznenadite i provalite na svom intervjuu. Odložite vreme da biste pregledali i praktikovali svoj odgovor na sva pitanja.

Više savjeta za intervju

Samo zato što se prijavljujete za veoma nišu tehničku poziciju ne znači da ćete dobiti propusnicu na najčešćim pitanjima u vezi sa vašim radnim pitanjima o svojoj istoriji zapošljavanja, obrazovanju, prednostima, slabostima, dostignućima, ciljevima i planovima. Potrebno je malo vremena da pripremite svoje odgovore na ova pitanja i pregledate najčešće pogrešne intervjue kako biste ih zaobišli.

Iako zaposleni u informacionim tehnologijama imaju tendenciju da imaju opušteniji oblici odevanja u odnosu na većinu drugih industrija, i dalje ćete želeti da unapred planirate sastanak intervjua kako biste bili sigurni da je odgovarajući i čist. Uradite svoje istraživanje i znajte da li je posao u proizvodnom ili korporativnom okruženju. Takođe je dobra ideja da pripremite listu odgovarajućih pitanja za vašeg sagovornika kako biste odgovorili i upoznali se sa onim što želite da im odgovori budu.

Vaš intervju je takođe dobar trenutak da saznate više o mreži za koju ćete biti odgovorni. Ovo će pomoći da vas intervjuiser ozbiljno shvati kao potencijalni kandidat i pomogne vam u određivanju da li je kompanija u stvari dobra za obe.

Ako vaš sagovornik pita nelegalna ili neadekvatna pitanja za intervju , sigurno vam je dozvoljeno da odbijete odgovor i treba ozbiljno preispitati rad za tu organizaciju. Povremeno se postavljaju takva pitanja jer intervjuer nije upoznat sa smjernicama za intervjuisanje, jer je njihov primarni posao u IT-u, a ne regrutovanje. U drugim slučajevima to može biti indikativna za kulturu preduzeća. Kako oni odgovore na vaše odbijanje da odgovorite, ako se ne odlučite, takva pitanja će verovatno pokazati da li je pitanje bilo zbog strašne radne kulture ili jednostavno zbog toga što nije upoznat sa smjernicama za intervjuisanje.

Na današnjem konkurentnom tržištu rada, kandidati za umrežavanje treba pripremiti za mogućnost intervjua na panelu . Panel intervjui često čine direktor ljudskih resursa, potpredsednik odeljenja za informacione tehnologije i eventualno izvršni direktor korporacije. Kada se prati proces zapošljavanja, može se produžiti i vreme odlučivanja. Može biti jedan do tri kruga intervjua koji treba pratiti, pa su suštinski potrebni strpljenje i mirno ponašanje. Ako ste dovoljno srećni da to učinite toliko daleko u procesu intervjua, ovo je odličan znak.

Bez obzira na posao za koji intervjuišete, uvek je pametna ideja da postavljate konkretna pitanja o kulturi preduzeća i radnom okruženju i da pokažete da ste odvojili vreme da obavljate svoj domaći zadatak o kompaniji. Predstavite se kao kandidat za mrežnu administraciju i budite spremni da objasnite zašto ste.