Jedinstveni kodeks vojne pravde (UCMJ)

ART. 2. LICA KOJE JE TEM POGLAVLJE

(a) Sledeća lica podležu ovom poglavlju:

(1) članovi redovne komponente oružanih snaga, uključujući i one koji čekaju otpuštanje nakon isteka njihovih uslova upisa; dobrovoljci iz vremena njihovog sakupljanja ili prihvatanja u oružane snage; primorani od trenutka njihovog stvarnog uvođenja u oružane snage; i druga lica koja su zakonito pozvana ili naređena ili su obavezna ili obučavana u oružanim snagama, od datuma kada su obavezni prema uslovima poziva ili nalogu da ga poštuju.

(2) kadeti, avijatički kadeti i misionari.

(3) Članovi rezervne komponente dok su na neaktivnim treninzima, ali u slučaju pripadnika Nacionalne garde Sjedinjenih Država ili Nacionalne garde Američkog zrakoplovstva samo kada su u Federalnoj službi.

(4) Penzionisani članovi redovne komponente oružanih snaga koji imaju pravo da plate.

(5) Penzionisani pripadnici rezervne komponente koji primaju hospitalizaciju iz oružane sile.

(6) Članovi rezervata flote i marine korpusa flote.

(7) Osobe u pritvoru oružanih snaga koje izdržavaju kaznu izrečenu od strane vojnog suda.

(8) Članovi Nacionalne uprave za okeanu i atmosferu, službe za javno zdravlje i druge organizacije, kada su im dodeljeni i služe sa oružanim snagama.

(9) Ratni ratni zarobljenici u oružanim snagama.

(10) U vrijeme rata, lica koja služe ili prate oružanu silu na terenu.

(VAŽNA NAPOMENA: EFIKASNO 1. JANUARA 2007, KONGRES PROMJENJE OVU ODREDU DA JE PROČITIO: "U vrijeme proglašenja rata ili operacije u kontigenciji , osobe koje posluju ili prate oružane sile na terenu."

(11) U skladu sa bilo kojim ugovorom ili sporazumom koji su Sjedinjene Države ili mogu biti učesnici bilo koje prihvaćene odredbe međunarodnog prava, lica koja služe, koriste ili prate oružane snage izvan Sjedinjenih Država i izvan zone kanala, Commonwealth of Puerto Rico, Guam i Djevičanski otoci.

(12) U zavisnosti od bilo kog ugovora ili sporazuma koji su Sjedinjene Države ili mogu biti učesnici bilo koje prihvaćene odredbe međunarodnog prava, lica u oblasti koja je zakupila ili na drugi način rezervisala ili stečena za upotrebu Sjedinjenih Država koja je pod kontrolom taj sekretar i koji je van Sjedinjenih Država i izvan Kanalske zone, Komonvelta Portorika, Guama i Djevičkog ostrva.

(b) Dobrovoljno upisivanje bilo koje osobe koja ima sposobnost da shvati značaj upisa u oružane snage važi za svrhu nadležnosti iz stava (a) i promjena statusa od civilnog do pripadnika oružanih snaga će biti na snazi nakon polaganja zakletve.

(c) Bez obzira na bilo koju drugu zakonsku odredbu, osoba koja služi u oružanim snagama,

(1) dobrovoljno podnesen vojnim vlastima;

(2) ispunjava mentalne sposobnosti i minimalne kvalifikacije za starosne dobi odeljka 504 i 505 ovog naslova u vreme dobrovoljnog podnošenja na vojnu vlast:

(3) primio vojnu platu ili dodatke; i

(4) izvršava vojne dužnosti: podleže ovom poglavlju dok se ne aktivira takav lični službenik u skladu sa zakonom ili propisima koje proglašava taj Sekretar.

(d)

(1) Član rezervne komponente koji nije na aktivnoj dužnosti i koji je predmet postupka prema članu 815 (član 15) ili članu 830 (član 30) u vezi sa krivičnim djelom iz ovog poglavlja može se narediti aktivnom neobavezna služba u svrhu ...

(2) Članu rezervne komponente se ne može naložiti aktivno obavljanje dužnosti iz stava (1), osim u pogledu krivičnog djela izvršenog dok je član bio

(3) Ovlašćenje da se član naredi na aktivnu dužnost iz stava (1) vrši se po propisima koje propisuje predsjednik.

(4) Članu se može naložiti aktivnu dužnost iz stava (1) samo lice koje je ovlašćeno da sazove opće sudove u redovnoj komponentama oružanih snaga.

(5) Član naređen da izvrši dužnost prema stavu (1), osim ako je nalog za aktivnu dužnost odobrio taj sekretar, ne može -