Da li je Preljuba zločin u vojsci?

Pitanje: Da li je Preljuba zločin u vojsci?

Odgovor: Da li će vojska krivično goniti preljubu kao krivično delo prema UCMJ, zavisi od tačnih okolnosti. Ukratko, konkretne okolnosti slučaja moraju se pokazati kao "štetne po dobar red i disciplinu" ili "prirode da dovedu diskreditaciju na oružane snage".

Pored ovih "elemenata dokaza", preljuba je jedno od najtežih prekršaja za dokazivanje.

Tužilaštvo mora dokazati seksualni odnos, što obično znači da moraju imati priznanje ili fotografije. Sama činjenica da dvoje ljudi živi zajedno nije dovoljno za dokazivanje seksualnog odnosa.

Zanimljivo je da se u vojsci jedino lice može optužiti za ovaj prekršaj. Ako jedna osoba ima aferu sa oženjenom osobom, u okolnostima koje utiču na dobar red i disciplinu ili prirodu da dovedu diskreditaciju na oružane snage, mogu se optužiti za preljubništvo.

Za potpune detalje, pogledajte naš članak o preljubnici u vojsci .