Američki vojni standardi za obuku

Medicinski standardi

Da biste se kvalifikovali za upis u vojsku SAD-a, morate najpre putovati u Vojnu ulaznu stanicu za obradu (MEPS) i položiti medicinski fizički.

Fizički zapravo započinje u regrutoru, gde ćete popuniti medicinski formular . Zapisnik šalje ovo u MEPS, gde ga pregleda medicinski lekar MEPS. MEPS koristi ovaj obrazac da bi utvrdio da li vam je potrebno da dobijete bilo kakvu civilnu medicinsku dokumentaciju koja će vam donijeti fizičku i / ili ponekad odrediti da li ćete dopustiti da uopšte uzimate fizičku.

Tako je. Ako imate zdravstveno stanje ili istoriju zdravstvenog stanja koje je očigledno diskvalifikovano, a doktor MEPS smatra da je stanje takvo da nema šanse za odricanje, MEPS ne mora da troši vreme i novac da bi vas obradio za fizičku.

Medicinski ljudi u MEPS-u ne rade za bilo kakvu pojedinačnu uslugu. Umjesto toga, to su zajednička komanda (koja se prvenstveno upravlja vojskom), koji rade direktno za Ministarstvo odbrane. Njihov posao je da upotrebite objavljene medicinske standarde Ministarstva odbrane da biste utvrdili da li ste medicinski kvalifikovani za vojnu službu ili ne.

MEPS će vas klasifikovati na sledeći način: