Opis vojske: Operator telekomunikacija (MOS 25D)

Pregled početne obuke:

Obuka za ovaj MOS sastoji se od devet nedelja osnovnog treninga, nakon čega sledi sedam nedelja, jedan dan Advanced Individual Training (AIT) u Fort Gordon, Georgia. Deo ovog vremena provodi se u učionici i učestvuje na terenu.

Dodatne informacije o obuci:

Specifične formalne mogućnosti obuke za ovaj MOS, uključujući napredne kurseve za obuku dostupne na određenim tačkama vojničke karijere, mogu se naći na Web lokaciji za sistem obučavanja i resurse vojske (ATRRS).

Ograničenja:

Tokom osnovne obuke i napredne individualne obuke (AIT), vojska ograničava ličnu slobodu vojnika, koristeći "fazni sistem", koji daje povećanu slobodu, na osnovu faze obuke. Za detalje, pogledajte Ograničenje treninga vojne faze .

Detalji treninga:

Uputstvo će obuhvatiti sljedeće teme: sigurnost automatskog informacionog sistema (AIS); računarski temelji, računarski terminalni uređaji; teorija umrežavanja i koncepte; Windows i UNIX operativni sistem; procesne radnje u telekomunikacijskim operacijama kao što je formatiranje poruka, obrada dolaznih / odlaznih poruka i akcija usluga; obuka o opremi i uređajima za zaštitu komunikacija.